Föreningen

 

Bostadsrättsföreningen Skolallén

769613-8424

 

Bostadsrättsföreningen Skolallén är ett radhusområde med totalt 27 lägenheter från två olika byggnadsperioder. 26 lägenheter är i dagsläget bostadsrätter och en är hyresrätt. Fastigheten är upplåten med tomträtt av Statens fastighetsverk.

 

Brf Skolallén ligger i anslutning till Drottningholms slott, inom området för det statliga byggnadsminnet Drottningholm som även definierar världsarvsområdets utsträckning. Brf Skolallén ligger i en nordvästlig förlängning av Kantongatan som har bebyggelse från 1750-60-talen där den raka allén knyter ihop slottsanläggningen med landskapet.

Byggnaderna ligger vackert inbäddade i grönskan, väl synliga från landsvägen som sveper genom slottsområdet.

 

Byggnaderna i Brf Skolallén är goda representanter för sin tid beträffande såväl utformning som material och utförande, de är exteriört välbevarade från sina respektive byggnadsperioder.

 

Området karaktäriseras av sin småskalighet. De putsade fasaderna i milda röda nyanser, stora tegelklädda sadeltak och spröjsade fönster skapar enhetlighet mellan det äldre och nyare längorna.

Genomförda renoveringar

 

1950 - Öfre området byggs, anläggningen tas i bruk 1951.

 

1988 - Nedre området och garageområdet byggdes. Bygglov för balkonger Öfre området togs fram, men genomfördes ej.

 

1989 - Garage/Soprumshuset byggdes.

 

2003 - Cykelförråd byggdes.

 

2008 - Brf Skolallén förvärvar fastigheten.

 

2009 - Centralvärmen byggdes om. Fönster, verandaräcken och snickerier i Öfre området målades utvändigt. Duschrum och stambyte sker i Öfre området.

 

2010 - Sol- och bergvärmeanläggning byggs i Nedre området. Utvändig målning av fönster och snickerier sker i Nedreområdet och på garagelängorna.

 

2012 - Balkongdörrar byggs i Öfre området.

 

2014 - putsskador renoverades, radonmätning i samtliga lägenheter.

 

 

Garage

Garagelängorna byggdes i samband med Nedre områdets uppförande. Ritningarna för dessa stod även Arcum Arkitektbyrå för.

Det finns 15 garageplatser som hyrs ut till föreningens medlemmar. Till dessa är det kö, för aktuell kölista, se insidan.

Det Öfre området består av två bostadshus uppförda 1950. De båda husen innehåller sammanlagt 12 enrumslägenheter i två storlekar och varje hus har en gemensam källare.

 

Den äldre delen uppfördes som pensionärsbostäder i enkelt och sparsmakat utförande, påminnande om äldre torparstugor men i diskret modernistiskt formspråk.

 

Arkitekt för den äldre delen var Anders Tengbom (1911-2009), son till dåvarande slottsarkitekten Ivar Tengbom (1878-1968).

Anders Tengbom räknas som en av landets främsta mordenistiska arkitekter. Bland hans övriga arbeten kan nämnas Bonnier-huset, Hötorgsskrapa 2, och SvD-huset i Stockholm.

 

 

I det Nedre området finns fyra bostadshus byggda 1988. 4 lägenheter är 2:or, 6 är 3:or och 5 är 4:or, totalt 15 lägenheter.

 

Det nyare området från 1980-talet har lyhört anpassats efter det äldre områdets uttryck.

 

Arkitekt för nedre området är Lennart Persson vid Arcum Arkitektkontor AB i Uppsala.