Föreningen

Styrelsen i bostadsrättföreningen Skolallén

Vill du komma in kontakt med oss i styrelsen görs detta enklast på;

info@brfskolallen.se, eller till respektive styrelsemedlems mailadress.

 

Ordförande

Sven Hjärtemyr

sven@brfskolallen.se

 

Ledamot

Ove Lundqvist

ove@brfskolallen.se

 

Ledamot

Lena Fong

lenaf@brfskolallen.se

 

Ledamot

Lena Svartström

lenal@brfskolallen.se

 

Suppleant

Kerstin Kaping

kerstin@brfskolallen.se

 

Suppleant

Johan Spegel

johan@brfskolallen.se